Welke rechten hebben kinderen bij een scheiding?

Welke rechten hebben kinderen op het moment dat hun ouders gaan scheiden? Mogen ze meebeslissen over de inhoud van het ouderschapsplan? Wanneer worden kinderen uitgenodigd bij een kinderrechter? In deze blog vertel ik hier meer over.

Ouderschapsplan

Bij de beëindiging van een relatie met minderjarige kinderen zijn ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, ook als ze ‘alleen’ samenwonend zijn. Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap of huwelijk is het ouderschapsplan een document dat, naast een echtscheidingsconvenant, door de rechtbank verplicht gesteld is om te kunnen scheiden.

In het ouderschapsplan worden alle afspraken vastgelegd die betrekking hebben tot de kinderen.

Leeftijd van de kinderen op het moment van scheiden

De leeftijd van de kinderen op het moment van scheiden maakt uit voor de mate waarin ze mogen meedenken en beslissen. Per leeftijdsgroep zal ik dit verder uitwerken.

0 t/m 11 jaar

Bij deze leeftijdsgroep beslissen de ouders. Ouders zijn verplicht om hun kinderen op de hoogte te brengen van de afspraken die zij gemaakt hebben. Bij een kind van 11 jaar is dit uiteraard uitgebreider dan bij een kind van 3 jaar oud.

Bij een scheiding zullen kinderen die jonger zijn dan 12 jaar geen uitnodiging krijgen van de rechtbank om gehoord te worden. Op het moment dat een kind na de scheiding 12 jaar wordt zal deze uitnodiging ook niet komen.

Op het moment dat een kind, jonger dan 12 jaar, toch zijn/haar mening wil geven over afspraken van de ouders, dan is dit mogelijk. Het kind kan een brief sturen naar de kinderrechter met de vraag of het gehoord kan worden. Op deze site vind je hier meer informatie over.

12 t/m 15 jaar

Het is een fabeltje dat kinderen vanaf 12 jaar mogen beslissen bij wie ze willen wonen. De kinderen zijn nog steeds minderjarig en dus beslissen de ouders. Op het moment dat de ouders er samen niet uitkomen zal een kinderrechter hier een uitspraak over doen. Een kinderrechter kijkt altijd naar het belang van het kind.

Kinderen vanaf 12 jaar krijgen een brief van de kinderrechter met de vraag of ze gehoord willen worden. Kinderen kunnen live met een kinderrechter spreken, maar kunnen ook per brief hun zegje doen. Dit is niet verplicht. Als kinderen hier geen behoefte aan hebben is dat ook goed. Hier een filmpje over een kinderverhoor.

Ouders zijn verplicht om de inhoud van het ouderschapsplan te bespreken met hun kinderen. De kinderen kunnen aangeven waar ze het wel en niet mee eens zijn, echter beslissen de ouders.

16 en 17 jaar

Voor deze leeftijdscategorie geldt hetzelfde als voor de leeftijd van 12 t/m 15. Het enige verschil is dat de rechter de mening van kinderen met deze leeftijd zwaarder mee laat wegen dan de mening van jongere kinderen. Met name als de mening van deze kinderen goed onderbouwd is.

18 jaar en ouder

Vanaf deze leeftijd zijn kinderen volwassen en mogen ze zelf beslissen waar ze willen gaan wonen. Ook als dit niet bij één van de ouders is.

De eventuele kinderalimentatie die tot 18 jaar betaald werd aan één van de ouders wordt vanaf deze leeftijd gestort op de rekening van het kind. Dit is tot 21 jaar, tenzij het kind al eerder een betaalde baan heeft. Uiteraard zijn ouders/kinderen vrij om hier andere afspraken over te maken.