Indexering van de kinder- en partneralimentatie, is dat verplicht?

Jaarlijks is het de bedoeling dat er een indexering plaatsvindt van de kinder- en partneralimentatie. Het leven wordt jaarlijks duurder. Het bedrag aan alimentatie wordt daarom jaarlijks verhoogd met een bepaald percentage. Dit heet ‘indexering’. Jaarlijks wordt medio november het indexeringspercentage voor het jaar daarna bekend gemaakt door de overheid. Het indexeringspercentage voor 2024 is vastgesteld op 6,2%.

Is het verplicht om jaarlijks de kinder- en partneralimentatie te indexeren?

In de wet is de indexering vastgelegd. De alimentatie moet dus jaarlijks worden verhoogd met het vastgestelde percentage. Dit geldt ook als er in het ouderschapsplan, convenant en/of beschikking niks is vastgelegd over de indexering. Als er in het ouderschapsplan, convenant en/of beschikking wel expliciet is afgesproken dat er geen jaarlijkse indexering zal plaatsvinden hoeft dit niet.

Geldt de indexering voor iedereen?

De wettelijke indexering geldt, tenzij uitgesloten in bovengenoemde documenten, voor iedereen en zowel voor de kinder- als partneralimentatie. Het maakt niet uit of je eigen inkomen wel of niet is mee gestegen. Het maakt ook niet uit of de alimentatie berekend of vastgesteld is door een mediator, advocaat of rechter.

Wat moet je doen als het indexeringspercentage bekend is?

Zodra half november het indexeringspercentage bekend is gemaakt, kun je voor zowel de kinder- als partneralimentatie het nieuwe bedrag berekenen. Stel je ex-partner schriftelijk op de hoogte van het vernieuwde bedrag. De verhoging gaat pas in voor de te betalen/ontvangen alimentatie voor januari in het volgende jaar.

Via deze link kom je bij de indexeringspercentages van voor 2024.