Stiefouder en onderhoudsverplichting

Wanneer ben je wettelijk gezien een stiefouder en wanneer ben je onderhoudsplichtig voor je stiefkinderen? Stiefouder zijn kan namelijk financiële gevolgen hebben voor de hoogte van het te betalen of ontvangen bedrag aan kinderalimentatie. In deze blog leg ik uit hoe dit zit!

Wanneer ben je wettelijk gezien een stiefouder?

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een partner die minderjarige kinderen heeft, dan wordt je wettelijk gezien een stiefouder. Woon je samen met dezelfde partner en er is geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan ben je dus voor de wet geen stiefouder.

Stiefouder een onderhoudsverplichting

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een partner die kinderen onder de 21 jaar heeft, dan heb je een onderhoudsverplichting naar hen toe. Hetzelfde geldt als je samen met de ouder van deze kinderen het gezag over hen hebt. In dit laatste geval maakt het niet uit of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap aangegaan bent of (niet) samenwoont met de ouder van het kind. Een onderhoudsverplichting kan gevolgen hebben voor de hoogte van het te ontvangen of betalen bedrag aan kinderalimentatie. Dit hoeft dus niet altijd zo te zijn!

Wanneer geldt de onderhoudsplicht?

De onderhoudsplicht van de stiefouder geldt alleen voor de kinderen die tot het gezin van de stiefouder behoren. Hiermee wordt vaak bedoeld dat de kinderen ingeschreven staan op jullie adres of er sprake is van co-ouderschap.

Als je bijvoorbeeld trouwt met de ouder van de kinderen en de kinderen zijn slechts 1 weekend per 2 weken bij jullie, dan ben je dus wel stiefouder, maar niet onderhoudsplichtig.

De bijdrageplicht tussen ouders en stiefouders

Alle kosten voor de (stief)kinderen worden naar rato van inkomen verdeeld. In dezen maakt het dus niet uit of je de biologische ouder of stiefouder bent.

Echter, in sommige gevallen kijkt een rechter naar het contact tussen kind en stiefouder. Is de stiefouder pas net in beeld, of al een langere periode? En hoe is het contact tussen het kind en de stiefouder? In sommige gevallen wijkt een rechter af van de standaard regel dat ouders en stiefouders naar rato betalen voor het kind. Dit maakt het er soms niet makkelijker op.

Niet meer onderhoudsplichtig voor je stiefkind

Je bent niet meer onderhoudsplichtig voor je stiefkind als het huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen jou en de ouder van het kind wordt verbroken.

Echter, als je het gezamenlijke gezag hebt over het kind werkt dit net wat anders.

Als het gezamenlijke gezag na de relatie blijft, dan blijf je ook onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar is. Als het gezamenlijke gezag eindigt na het verbreken van de relatie dan blijft de onderhoudsplicht nog voortduren zolang als het gezag geduurd heeft. Bijvoorbeeld: Je hebt 2 jaar lang het gezag gehad. Na het beëindigen van het gezag ben je nog dezelfde periode, dus nogmaals 2 jaar, onderhoudsplichtig voor dit kind.

Toekomst

Er wordt al jaren gepleit om de bijdrage voor de stiefouder af te schaffen, echter, op moment van schrijven is dit (nog) niet het geval en zijn de regels zoals ze zijn.

Het is belangrijk om samen met een mediator te kijken naar de verdeling van de kosten van de kinderen op het moment dat er sprake is van 1 of 2 stiefouders.