Documenten voor de rechtbank bij echtscheiding

Als je gaat scheiden moeten er een aantal documenten door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Welke documenten dat zijn en aan welke eisen deze moeten voldoen beschrijf ik in deze blog.

Echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant staan alle afspraken die jullie onderling hebben gemaakt over jullie financiën. Bijvoorbeeld afspraken over jullie vermogen, (in)boedel, woning, pensioenen, lijfrentes, partneralimentatie etc. Een mediator of advocaat stelt dit document op.

Ouderschapsplan

Indien er kinderen betrokken zijn bij de scheiding is een ouderschapsplan verplicht. In dit document staan alle afspraken die jullie gemaakt hebben over jullie kinderen. Bijvoorbeeld afspraken over de zorgverdeling, de opvoeding en de kinderalimentatie. Een mediator of advocaat stelt dit document op.

Identiteit

Een kopie (voor- en achterkant) van jullie identiteitsbewijs is verplicht.

Uittreksel uit het huwelijksregister

Een origineel uittreksel uit het huwelijksregister moet er ook bij. Dit mag dus geen kopie zijn. Je kunt dit document opvragen bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend, mag dit document niet ouder dan 3 maanden zijn.

Als jullie niet getrouwd zijn, maar een geregistreerd partnerschap hebben (met kinderen), dan moet een afschrift van de akte geregistreerd partnerschap overhandigd worden. Ook dit document moet een origineel zijn en mag op moment van indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.

Uittreksel uit het geboorteregister (geboorteakte)

Indien er één of meerdere kinderen zijn geboren uit jullie huwelijk moet van ieder kind een uittreksel uit het geboorteregister worden opgevraagd. Als één of beide partners één of meerdere kinderen hebben uit een vorige relatie moet ook van deze kinderen een uittreksel opgevraagd worden. Deze documenten kun je opvragen bij de gemeente waar ze zijn geboren. Tenslotte moet ook dit document de originele versie zijn en maximaal 3 maanden oud op het moment dat de echtscheiding wordt ingediend.

Het opvragen van bovengenoemde uittreksels kun je makkelijk online doen. Gemiddeld liggen ze binnen een ruime week in je brievenbus. Houd er rekening mee dat de kosten voor deze documenten vaak niet inbegrepen zitten bij een eventuele totaalprijs van de advocaat of mediator.