Kosten

De kosten voor een mediation zijn €144,00 per uur. Dit bedrag wordt berekend bij alle werkzaamheden,  behalve de onderstaande, in het geval van een echtscheiding, waar een vast bedrag voor geldt.

Echtscheidingsconvenant opstellen:                               €475,00
Ouderschapsplan opstellen:                                                 €350,00
Kinderalimentatie berekenen:                                            €175,00
Partneralimentatie berekenen:                                          €275,00
Mediation voor jongeren/kinderen t/m 18 jaar:          €72,00 per uur*
*Schriftelijke toestemming van ouders is vooraf noodzakelijk.

kosten mediation

Een mediation kost gemiddeld aan gesprekstijd 4 tot 6 bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur per gesprek. U ontvangt van mij een gespecificeerde rekening van het gemaakte aantal uren.

Bedragen die niet door mij worden berekend:
- een vrijblijvend intakegesprek (maximaal een uur)
- mijn reistijd
- mijn kilometers
- de huur van de ruimte op mijn bezoekadres in Ede

De eventuele kosten van documenten die via de gemeente opgevraagd worden, worden apart berekend. Dit geldt ook voor de kosten voor het indienen van documenten bij de rechtbank door een advocaat. Hiervoor betaalt u alleen de daadwerkelijke kosten van de gemeente of rechtbank/advocaat.

Mocht het nodig zijn om een derde partij te betrekken tijdens het proces (bijvoorbeeld een jurist, notaris, financieel adviseur), dan overleggen we dit vooraf. De kosten hiervan worden doorberekend.

Bij mediation is het gebruikelijk dat de kosten door beide partijen gedeeld worden, maar uiteraard staat het u vrij, om daar andere afspraken over te maken.

Als u niet kiest voor mediation

In het algemeen zijn de kosten voor een mediation veel lager dan dat u zou kiezen voor een procedure via de rechtbank. U heeft dan beiden een advocaat nodig. Daarnaast duurt het gemiddeld minimaal een halfjaar, voordat er een uitspraak is gedaan door de rechter. Wat kost deze tijd u aan energie en stress? En wat als de uitspraak niet is, zoals u hoopt?

En tenslotte: Gaat u voor uw gelijk of voor uw geluk?