Verzekeringen en scheiden

Als je gaat scheiden is het belangrijk om ook jullie verzekeringen goed te bekijken. Welke verzekeringen kun je op één naam zetten? Welke verzekeringen kun je stoppen? En welke verzekeringen moet je opnieuw afsluiten? Als jullie minderjarige kinderen hebben is het ook belangrijk om afspraken te maken over bij wie de kinderen op de polis bijgeschreven worden.

In het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan worden de afspraken die jullie maken over de verzekeringen vastgelegd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als gezin hadden jullie mogelijk een gezinsdekking voor de aansprakelijkheid. Bij een scheiding kunnen beide ex-partners een eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De kinderen worden in het algemeen op de polis bijgeschreven van de ouder waar ze het hoofdverblijf hebben. Deze ouder is aansprakelijk voor de schade die de kinderen veroorzaken. Dit geldt ook voor de schade als ze bij de andere ouder zijn. Niet iedere ouder heeft ‘zin’ om ook alles af te handelen op het moment dat de schade tijdens het verblijf bij de andere ouder plaatsvindt. Soms wordt er afgesproken om de kinderen op de polis van beide ouders bij te schrijven. Bij co-ouderschap is dit meer gebruikelijk dan bij een andere zorgverdeling.

Als ouders ben je beide verantwoordelijk voor je kind, zo ook als hij of zij schade maakt bij derden. Als om wat voor reden dan ook de schade niet bij de ene ouder verhaald kan worden, klopt de verzekering aan bij de andere ouder. Dit gebeurt ook als deze ouder de kinderen niet op de polis heeft bijgeschreven. Om deze reden kiezen ook veel ouders ervoor om in beide gezinnen hun kinderen op de polis bij te schrijven.

Inboedelverzekering

Als je uit elkaar gaat vertrekt één van de partners uit het huis. De achterblijvende persoon neemt vaak de inboedelverzekering over. Het is verstandig om bij het overnemen nogmaals goed naar deze verzekering te kijken. Wellicht moet het te verzekeren bedrag aangepast worden. Omdat de gezinssamenstelling wijzigt, kan de premie ook veranderen.

Opstalverzekering

Als je na de scheiding in je koophuis blijft wonen kun je deze verzekering op jouw naam laten zetten. Je ex-partner mag dus van de polis af. Kijk nog een keer goed naar deze verzekering, want je gezinssamenstelling verandert. Soms heeft dit invloed op de hoogte van je premie.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering die niet gekoppeld is aan een hypotheek kan na de scheiding door blijven lopen. Op het moment dat je erg afhankelijk bent van de inkomsten van je ex-partner aan kinder- en/of partneralimentatie is dit een veel gekozen verzekering. Indien je betalende ex-partner (vroegtijdig) komt te overlijden zal de alimentatie stoppen. Dan kun je financiële problemen krijgen. Deze verzekering kan dit financiële verlies (deels) opvangen. Als één van jullie of jullie beiden deze verzekering toch op willen zeggen is er bij beide opzeggingen een handtekening van beide ex-partners nodig.

Autoverzekering

Na de scheiding zal de auto waarschijnlijk aan één van jullie toegewezen worden.

De schadevrije jaren komen op naam van de partner op wiens naam de autoverzekering stond. Dit betekent in de praktijk regelmatig dat één partner opnieuw moet beginnen met het opbouwen van de schadevrije jaren. Bij sommige verzekeraars kun je de schadevrije jaren bij een scheiding overdragen aan de ex-partner. Ook zijn er verzekeraars bij wie de schadevrije jaren verdeeld kunnen worden. Neem voor meer informatie hierover contact op met je verzekeraar.

Reisverzekering

Indien jullie samen een reisverzekering hadden, kun je deze aanpassen naar de nieuwe situatie. Ieder heeft zo na de scheiding zijn/haar eigen polis. Je kunt bij veel verzekeraars kiezen uit een kort- of langlopende reisverzekering. Wachten met verzekeren totdat je daadwerkelijk op vakantie gaat kan schelen in de kosten.

Rechtsbijstandverzekering

Na de scheiding kan de gezamenlijke rechtsbijstandverzekering opgezegd worden en kan ieder een eigen rechtsbijstandverzekering afsluiten. De eventuele minderjarige kinderen schrijf je bij één van de ouders op de polis bij. Vaak wordt de polis van de ouder gekozen bij wie de kinderen ingeschreven staan. Hier kun je ook andere afspraken over maken.

Conclusie

Bekijk je verzekeringen tijdens en na de scheiding goed. Maak afspraken over het behouden/opzeggen van verzekeringen. Leg de afspraken vast in het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.