Voor alle gescheiden ouders met een kind op de basisschool

“Juf, mijn huiswerk ligt nog bij mij vader, ik lever het volgende week alsnog in”.
“Juf, ik heb slecht geslapen, want mijn moeder lag te huilen vannacht”.
“Ik wil graag meer bij mijn moeder wonen, want ik vind de vriendin van mijn vader niet lief”.
“Mijn moeder geeft meer aandacht aan het kind van haar nieuwe vriend dan aan mij”.

Zomaar wat opmerkingen van leerlingen met gescheiden ouders die ik als juf op een basisschool ooit eens voorbij heb horen komen. Als leerkracht word je hier stil van… Kinderen op jonge leeftijd die zorgen hebben die ze eigenlijk bespaard hadden moeten blijven. De gevolgen van een scheiding zijn voor veel kinderen groot.

Luisterend oor voor deze kinderen

Met de leerlingen van bovenstaande opmerkingen kon ik in gesprek. Als leerkracht kun je een luisterend oor bieden. Je kunt het verschil betekenen voor deze groep. Ik probeerde af en toe een momentje te creëren waarop ik ze even alleen kon spreken en soms een tip kon geven.

Echter zijn er ook veel kinderen die op school nooit zullen vertellen over wat ze bezig houdt. Ze praten niet over de zorgen die ze hebben en krijgen daardoor ook minder steun van de mensen om zich heen en zo dus ook van hun leerkracht. Als ouder kun je je zoon of dochter helpen.

Wat kun je als gescheiden ouder voor je kind doen?

Als gescheiden ouder kun je je steentje op school bijdragen door in contact te blijven met de leerkracht. Vooral bij gesloten kinderen is het lastig voor een leerkracht om een leerling echt te helpen. Er is helaas vaak geen tijd om uitgebreid met hen te praten over wat hem/haar bezighoudt en wat er in zijn/haar koppie omgaat. Input van een ouder is dan erg fijn.

Licht de leerkracht van je kinderen in op het moment dat er iets verandert in de gezinssituatie. Bij een scheiding, als de nieuwe relatie van een ouder aan de kinderen wordt voorgesteld en als het kind dagelijks te maken krijgt met nieuwe broertjes en zusjes. Deze situaties zijn soms leuk voor een kind, maar kunnen ook een grote impact hebben in negatieve zin. Als de leerkracht van deze gebeurtenissen op de hoogte is kan hier, indien nodig, op worden ingespeeld.

Als de leerkracht van niks weet en je kind ook niks vertelt op school, kan een leerkracht weinig voor jouw kind betekenen en dat is niet in het voordeel van je kind.

Moet je alles vertellen aan de leerkracht?

Ik kan me goed voorstellen dat als er vervelende dingen thuis spelen, je dit niet uitgebreid aan een leerkracht wilt vertellen. Dit hoeft ook niet. Een mailtje of telefoontje met alleen een opmerking dat je kind verdrietig is of slecht geslapen heeft en de vraag of de leerkracht jouw kind in de gaten wil houden kan al genoeg zijn.

Vaak vindt een kind het alleen al fijn als de leerkracht op de hoogte is en er verder niks actiefs mee doet. Sommigen willen dit echter ook niet. Dat is lastiger. Maak dan zelf een goede afweging in het belang van het kind.

In mijn vorige blog heb ik al aandacht besteed aan het maken en leren van huiswerk als een kind in 2 huizen woont. Voor kinderen is het soms heel fijn als een ouder de leerkracht even op de hoogte stelt als het huiswerk niet gelukt is. Veel leerkrachten hebben er begrip voor als dit een keertje gebeurt. Door het zelf als ouder te melden voorkom je dat je kind ‘de vervelende boodschap’ tegen een leerkracht moet vertellen en zich daar misschien vooraf zorgen over maakt.

Praktische informatie

Een leerkracht vindt het fijn om praktische informatie te krijgen.

Bijvoorbeeld een lijstje met daarop de verdeling van de dagen. Op welke dag is het kind bij wie? Vooral jonge kinderen vergeten wel eens naar wie ze gaan na schooltijd en dat geeft onrust. Als je als leerkracht een overzichtslijstje hebt kun je je leerling direct duidelijkheid geven.

Ook is het voor een leerkracht fijn om te weten wie van de twee ouders er gebeld moet worden bij een calamiteit.

Zorg ook dat van beide ouders de telefoonnummers en mailadressen bekend zijn en vraag aan de leerkracht of beide ouders alle (school)informatie kunnen ontvangen.

Conclusie

Mijn conclusie is dat het voor leerkrachten heel fijn is om op de hoogte te worden gehouden als thuis de situatie verandert. Daarnaast willen leerkrachten graag leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben, maar dan moeten ze het wel weten. Een mailtje of telefoontje is vaak al genoeg om een leerkracht te vragen je kind extra in de gaten te houden. Geef ook praktische informatie door aan de leerkracht, zodat er direct duidelijkheid gegeven kan worden op de momenten dat dit nodig is!