Scheidingsregeling en verhuisregeling bij eigen woning

Je hebt recht op hypotheekrenteaftrek als je koopwoning je hoofdverblijf is. Het adres waar je bij de gemeente staat ingeschreven is je hoofdverblijf. Maar wat nou als je, bijvoorbeeld door een scheiding, je woning gaat verlaten? In deze situatie kun je gebruik maken van de scheidingsregeling.

Scheidingsregeling

Als je je hoofdverblijf moet verlaten door een scheiding en het huis nog (deels) op jouw naam staat, heb je nog 2 jaar recht op hypotheekrenteaftrek voor jouw deel van de hypotheek. De datum dat deze 2 jaar ingaat is de dag dat je de woning verlaat.

Deze regeling geldt ook voor samenwoners. Voor de scheidingsregeling wordt er gekeken naar het eindigen van het fiscale partnerschap. Hiervoor hoef je niet getrouwd te zijn geweest.

Rekenvoorbeeld:

Piet en Marie gaan uit elkaar. Piet verlaat op 1 april 2020 de woning. Tot 1 april 2022 heeft Piet recht op hypotheekrenteaftrek volgens de scheidingsregeling. Marie heeft langer recht op hypotheekrenteaftrek, want zij blijft in de woning wonen.

Voorwaarde

Een voorwaarde voor recht op hypotheekrenteaftrek op basis van de scheidingsregeling is dat je ex-partner in de woning woont. De woning moet dus het hoofdverblijf blijven van de andere partner. Op het moment dat de ex-partner de woning ook verlaat komt de scheidingsregeling te vervallen. Nu is er sprake van de verhuisregeling.

Verhuisregeling

Op het moment dat de tweede eigenaar de woning verlaat kun je gebruik maken van de verhuisregeling. Deze regeling houdt in dat je nog 3 jaar en het lopende kalenderjaar recht hebt op hypotheekrenteaftrek van je woning.

Rekenvoorbeeld:

Marie verlaat op 4 juni 2021 de woning. Zij trekt bijvoorbeeld in bij haar nieuwe partner. De woning staat leeg en komt in de verkoop. Vanaf 4 juni 2021 gaat de verhuisregeling in. De scheidingsregeling voor Piet komt te vervallen.

Marie heeft het kalenderjaar + 3 jaar recht op hypotheekrenteaftrek volgens de verhuisregeling.
Vanaf 4 juni 2021 t/m 31 december 2024 dus. Piet heeft al eerder het huis verlaten (1 april 2020). Piet heeft ook recht op het kalenderjaar + 3 jaar vanaf het verlaten van de woning. Hij heeft dus recht op de aftrek tot 31 december 2023.

De verhuisregeling stopt al eerder als de woning verkocht is.

Jaar van scheiden; samen aangifte doen

In het kalenderjaar dat je bent gescheiden mag je nog samen aangifte van de inkomstenbelasting doen. Je kunt ervoor kiezen om nog het hele jaar aangemerkt te worden als fiscaal partners.

Na 2 jaar

Na 2 jaar, als de scheidingsregeling niet meer geldt, verhuizen de woning en de hypotheekschuld naar box 3. Je hebt dan geen recht meer op hypotheekrenteaftrek voor deze woning. De schuld is wel aftrekbaar van de waarde van de woning.