Verzoekschrift, echtscheidingsbeschikking en akte van berusting

Als de mediation is afgerond gaan alle getekende documenten naar een advocaat. De advocaat zorgt ervoor dat deze documenten worden ingediend bij de rechtbank. Termen zoals ‘verzoekschrift’, ‘echtscheidingsbeschikking’ en ‘akte van berusting’ zul je tegenkomen in de correspondentie met de advocaat.

In deze blog vertel ik wat die termen betekenen en geef ik er meer informatie over.

Verzoekschrift

Op het moment dat alle documenten voor de scheiding getekend zijn zal een advocaat deze indienen bij de rechtbank. Een advocaat stelt een verzoekschrift op. Dit is een officieel document om een procedure bij de rechtbank te kunnen beginnen. Samen met het verzoekschrift worden alle documenten zoals het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan naar de rechtbank gestuurd.

Gezamenlijk verzoekschrift

Bij een echtscheiding is er vaak sprake van een ‘gezamenlijk verzoekschrift’. Dit betekent dat je samen een verzoek indient bij de rechtbank om te kunnen scheiden.

Echtscheidingsbeschikking

Op het moment dat de rechtbank het verzoekschrift goedkeurt, geven zij een echtscheidingsbeschikking af. Een echtscheidingsbeschikking is een schriftelijke uitspraak van de rechter. In deze uitspraak geeft de rechter jullie toestemming om te gaan scheiden.

Nadat deze beschikking is afgegeven zijn jullie nog niet gescheiden. De echtscheiding moet eerst nog worden ingeschreven bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Hier heb je zes maanden de tijd voor. Als de inschrijving niet binnen deze zes maanden plaatsvindt, dan vervalt de beschikking en zal, indien de echtscheiding wel gewenst is, de procedure opnieuw gestart moeten worden.

Akte van berusting

Je hebt drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Omdat dit bij scheidingen zelden gebeurt kunnen ex-partners een akte van berusting tekenen. In dit document staat dat je het eens bent met de uitspraak van de rechter en niet in hoger beroep gaat. Zodra dit getekende document en de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn is aangekomen wordt jullie echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dit moment zijn jullie officieel gescheiden.

Door het tekenen van de akte van berusting versnel je als het ware het juridische proces. De drie maanden waarin je in hoger beroep kan gaan worden dus verkort als jullie allebei eerder tekenen.

Wat doet een advocaat?

Een advocaat stelt het verzoekschrift op en verstuurt de getekende documenten naar de rechtbank. Wanneer de echtscheidingsbeschikking is afgegeven wordt deze door de rechtbank naar de advocaat gestuurd. De advocaat levert de akte van berusting aan en zal alle documenten naar de gemeente sturen. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Per advocaat verschilt dit.

Zodra de echtscheiding definitief is krijgen jullie hier van de advocaat bericht over en ontvang je er een afschrift (bewijs) van. Ook krijgen jullie allebei een officiële echtscheidingsbeschikking met de stempels van de rechtbank erop.