Mediation

Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van een conflict onder begeleiding van bijvoorbeeld een mediator. De mediator leidt het gesprek. Mediation kan helpen bij diverse conflicten. De partijen moeten wel bereid zijn om te onderhandelen over een oplossing.

Mediation is mogelijk bij verschillende soorten conflicten en ruzies. Bijvoorbeeld een ruzie met de buren, een familielid, een echtscheiding of een conflict met een collega of werkgever. Ook bij problemen met een bedrijf, organisatie of de overheid wordt regelmatig een mediator ingezet.

Bij een mediation gaan de partijen op zoek naar een oplossing die voor iedereen goed is. Ik help jullie daarbij door het gesprek en de onderhandelingen met de andere partij te begeleiden. Daarnaast breng ik structuur aan, zodat jullie samen tot de meeste goede oplossing zullen komen.

Hoe werkt mediation?

Elke mediation start met een overeenkomst. Alle aanwezige partijen tekenen deze overeenkomst. Hierin staat duidelijk beschreven wat we van elkaar mogen en kunnen verwachten. Ik zal in grote lijnen uitleg geven over mediation en afspraken met jullie maken, voordat we verder gaan.

Als dit ‘zakelijke’ deel is afgerond hoor ik graag jullie verhaal. Waarom zitten jullie hier en wat is er aan de hand? Wat zouden jullie graag opgelost en geregeld zien? Waar zitten de verschillen tussen jullie? Welke wensen en belangen hebben jullie? Hoe zien jullie de toekomst? Uiteraard is er ook ruimte voor emoties.

Als alles uitgesproken en duidelijk is, is het tijd om naar oplossingen te zoeken. Jullie krijgen de mogelijkheid om verschillende oplossingen aan te dragen. Daarna bespreken we welke oplossingen voor jullie haalbaar en acceptabel zijn.

Als jullie tot oplossingen zijn gekomen maken we deze definitief. Vaak worden de oplossingen en afspraken vastgelegd in een overeenkomst en tekenen jullie deze overeenkomst tijdens de laatste mediation bijeenkomst. We maken afspraken over óf en wat jullie naar je omgeving communiceren over de uitkomst. Ook bespreken we of de overeenkomst nog door een notaris of rechter bekeken moet worden.

https://www.bestegoedmediation.nl/wp-content/uploads/2020/09/mediation-scrabble-500x200.jpg