Je nieuwe liefde voorstellen aan je kind

Ook al lijkt een nieuwe liefde vlak na de scheiding nog ondenkbaar, veel mensen komen uiteindelijk weer iemand tegen op wie ze ontzettend verliefd worden. Je wilt graag bij deze persoon zijn en van de daken schreeuwen dat je opnieuw je geluk hebt gevonden. Allemaal erg begrijpelijk, maar ook stof tot nadenken op het moment dat er een kind in het spel is.

Wanneer is het beste moment om je nieuwe liefde en je kind aan elkaar voor te stellen? En hoe kun je zorgen dat het voor iedereen een fijn moment is? In deze blog wil ik je aan het denken zetten en tips geven in het belang van je kind.

Kinderen na de scheiding

Voor veel kinderen is een scheiding een erg moeilijke gebeurtenis. Hun hele leven staat op zijn kop. Vaak wonen de kinderen na de scheiding ineens in twee huizen, moeten ze óf vader óf moeder missen en in sommige gevallen is er ook een wisseling van school, sportclub en vriendjes en vriendinnetjes. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan deze nieuwe situatie. Het ene kind heeft veel tijd nodig en het andere kind wat minder.

Het is erg belangrijk dat kinderen de tijd krijgen om te rouwen. Te rouwen om hun thuissituatie die er niet meer is zoals vroeger. Kinderen hebben tijd nodig om de scheiding te verwerken en te accepteren dat het is zoals het is. En dat kost tijd.

Je nieuwe partner te vroeg introduceren

Op het moment dat je kind de scheiding nog niet verwerkt en geaccepteerd heeft is het onverstandig om een nieuwe partner voor te stellen. De kans is vrij groot dat dit een negatief effect heeft op de relatie tussen je nieuwe partner en je kind en dat is natuurlijk het laatste dat je wilt.

  • Je loopt het risico dat er veel woede zal ontstaan bij jouw kind. Niet omdat de nieuwe partner niet leuk of aardig is, maar woede naar jou. Het is niet ondenkbaar dat jouw kind jou zal zien als oorzaak van het feit dat zijn/haar ouders niet meer bij elkaar zijn. Jij weet dat dit niet waar is, maar je kind ziet dit mogelijk anders.
  • Je loopt het risico dat jouw kind medelijden krijgt met de andere ouder, die misschien de scheiding nog niet heeft verwerkt en partij kiest voor die ouder. Dit kan je relatie met je kind verstoren.
  • Er zijn ook kinderen die zich enorm terugtrekken. Het contact dat met je nieuwe liefde wordt opgebouwd kan daardoor slecht zijn.
  • Je kind kan woede uitbarstingen krijgen naar kinderen van wie de ouders nog wel bij elkaar zijn. Puur uit jaloezie.
  • Je kind kan bang worden dat hij/zij minder aandacht gaat krijgen van jou. Je kind moet jou immers delen met je nieuwe liefde.

Een heel aantal risico’s die makkelijk te voorkomen zijn!

Termijn

Hierboven heb ik uitgelegd waarom het onverstandig is om je nieuwe liefde te snel voor te stellen, maar ja, wat is te snel? Ik kan hier geen bepaalde termijn aan hangen. Dat zou wel erg makkelijk en duidelijk geweest zijn, maar ja, het werkt eenmaal niet zo.

Per kind is deze termijn verschillend. Jij kent je kind heel erg goed en kunt waarschijnlijk het beste zien wanneer jouw kind toe is aan een volgende verandering. Wees hier eerlijk in, onderschat de impact van je scheiding op je kind niet en liever te laat dan te vroeg…

Afspraken met je ex-partner over het voorstellen van een nieuwe liefde

Als ik ouders begeleid die in het scheidingsproces zitten bespreek ik dit onderwerp altijd. Soms is dit een erg moeilijk onderwerp, omdat de ouders nog verdrietig zijn, of als er al een nieuwe liefde in beeld is. Sommige ouders willen hierover aan de mediationtafel afspraken maken en sommigen kunnen dit idee nog niet toelaten in hun gedachten, laat staan hier afspraken over maken.

De ouders die hier wel over willen en kunnen praten maken diverse afspraken. Een afspraak die vaak gemaakt en ook vastgelegd wordt in het ouderschapsplan is bijvoorbeeld: ‘Het eerste half jaar na de scheiding wordt er geen nieuwe partner voorgesteld’. Ook de volgende afspraak heb ik al vaak vastgelegd: ‘De ex-partner wordt voor de kennismaking met een nieuwe partner op de hoogte gesteld’. Het kan erg pijnlijk zijn om van je kind te horen dat je ex een nieuwe partner heeft en dat hij/zij al kennis heeft gemaakt met je kind.

Hoe pak je een goede introductie aan?

Stap 1:
Stel je nieuwe liefde alleen voor als jullie relatie serieus is. Jullie hebben al een ruime tijd contact met elkaar en zijn ervan overtuigd dat jullie met elkaar verder willen.

Stap 2:
Vertel tegen je kind dat je iemand hebt ontmoet die belangrijk voor je is geworden en dat je deze persoon graag een keer wilt voorstellen. Vertel wat over je nieuwe liefde en laat eventueel een foto zien. Vraag duidelijk aan je kind of hij/zij er voor open staat om deze persoon te ontmoeten. Als het antwoord nee is, respecteer deze keuze dan, hoe vervelend je dit misschien ook vindt. Probeer erachter te komen wat de reden is, wellicht kun je je kind geruststellen. Als je nieuwe liefde ook kinderen heeft, kun je dit ook vertellen.

Stap 3:
Als je kind openstaat voor een ontmoeting is het verstandig om af te spreken op neutraal terrein. Maak er een leuk uitje van. Je kind is dan niet volledig gefocust op je nieuwe liefde, maar heeft wat afleiding. Dit zorgt vaak voor een meer ontspannen situatie, ook voor jouw nieuwe liefde.

Erg belangrijk is om tijdens deze introductie je te gedragen als goede vrienden. Blijf van elkaar af! Voor je kind is het wennen en spannend. Veel kinderen zijn er niet aan toe om direct hun ouder te zien knuffelen en zoenen met een voor hen onbekende man of vrouw. Dit kan heel confronterend zijn en de sfeer doen omslaan.

Als dit uitje een succes was kun je het een aantal keren herhalen en eventueel daarna bij jou thuis afspreken. Je kind zal zo langzaam wennen aan de nieuwe persoon en krijgt de tijd om een goede band met hem/haar op te bouwen.

Als jouw nieuwe liefde ook kinderen heeft kun je ervoor kiezen om hen ook mee te nemen met het uitje. Je ziet dan al vrij snel of er een klik tussen hen is.

Stap 4:
Op het moment dat bovengenoemde momenten goed verlopen kun je langzaam wat affectie gaan tonen naar je nieuwe liefde in het bijzijn van je kind. Houd je kind goed in de gaten, want dit kan erg pijnlijk zijn. Kinderen houden soms nog jarenlang de hoop dat hun ouders weer bij elkaar komen. Zichtbare affectie tussen jou en je nieuwe liefde kan abrupt een einde maken aan deze grote wens en droom.

Stap 5:
Laat je nieuwe liefde alleen bij jullie slapen als je zeker weet dat je kind dit aan kan. Een ander persoon bij hun vader/moeder in bed zien liggen kan veel verdriet veroorzaken. Bij veel kinderen duurt het soms maanden voordat ze dit aankunnen.

Op het moment dat je tijd neemt voor de introductie van je nieuwe liefde is de kans het grootst dat je kind een goede band met hem/haar opbouwt en jullie een gelukkig nieuw gezin gaan vormen. Houd je kind tijdens dit proces goed in de gaten!

Als je ex een nieuwe partner heeft

Het kan erg lastig en confronterend zijn als je ex een nieuwe partner heeft. Het kan nog lastiger worden op het moment dat deze nieuwe partner voorgesteld wordt aan jouw kinderen. Doe erg je best om tegenover je kind niet te laten blijken dat je misschien boos bent of verdrietig, hoe moeilijk dat ook is. Praat met respect over deze persoon tegen je kind en luister zonder hardop te oordelen naar de verhalen waarmee je kind thuiskomt. Op deze manier handel je in het belang van je kind en dat is het belangrijkste wat je in deze situatie voor je kind kunt betekenen!