Toevoeging, een subsidie voor lagere inkomens

Een toevoeging is een subsidie voor mensen met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens. Als je bijvoorbeeld gaat scheiden kun je recht hebben op deze subsidie. Je betaalt dan een relatief lage bijdrage voor het hele traject.

In deze blog geef ik informatie over wanneer je recht hebt op een toevoeging. De bedragen die worden genoemd gelden in 2024.

Raad van Rechtsbijstand

Sommige mediators en advocaten kunnen een toevoeging voor je aanvragen bij de Raad van Rechtsbijstand. De Raad van Rechtsbijstand is de instantie die deze aanvraag zal toekennen of afwijzen. Er wordt gekeken naar drie punten: Inkomen, vermogen en resultaat (uit bijvoorbeeld de scheiding).

Verzamelinkomen, peiljaar en vermogen

Voor de hoogte van het inkomen wordt gekeken naar het verzamelinkomen. Deze kun je vinden op de aanslag inkomstenbelasting. Het verzamelinkomen is het jaarinkomen en is een optelling van de 3 boxen van de belastingdienst.

Het peiljaar waarnaar gekeken wordt is twee jaar eerder dan het huidige jaar. Als er in 2024 een toevoeging wordt aangevraagd kijkt men dus naar het verzamelinkomen van peiljaar 2022.

Je hebt recht op een toevoeging als je inkomen lager is dan

  • €31.100 voor alleenstaanden
  • €44.000 voor eenoudergezinnen, gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden

Het vermogen per belastingbetalend persoon mag niet hoger zijn dan €36.952. De waarde van een eventueel koophuis wordt hierin niet meegenomen. Als je een hoger vermogen hebt dan dit bedrag, dan maakt de hoogte van je inkomen niet meer uit en heb je geen recht op een toevoeging. Ook hier wordt gekeken naar het peiljaar van 2 jaar geleden. In 2024 wordt er dus gekeken naar je vermogen in 2022.

Resultaat uit de scheiding

Na de scheiding wordt er nogmaals gekeken of je wel recht had op de toevoeging. Het kan dus zijn dat je in eerste instantie recht had op een toevoeging (uitgaande van je inkomen en vermogen), maar dat ‘het resultaat uit de scheiding’ toch te hoog is. Als dit zo is, dan wordt de toevoeging ingetrokken en betaal je alsnog (de helft van) de rekening van de mediator of advocaat.

Bij een scheiding komt het vaak voor dat er ‘resultaat uit de scheiding’ is. Hiermee wordt bedoeld dat er een bedrag vrij is gekomen door de scheiding. Dit kan bijvoorbeeld de overwaarde van het huis zijn. Als dit meer is dan de helft van het heffingsvrije vermogen (€36.952 : 2 = €18.476) dan heb je geen recht op de toevoeging, ook al is deze dus in eerste instantie toegewezen.

Peiljaar verlegging

Als je aanvraag voor een toevoeging wordt afgewezen is er een mogelijkheid om een peiljaarverlegging aan te vragen. Er wordt dan naar een later jaar gekeken dan het ‘echte’ peiljaar. De eis is dat je inkomen voor meer dan 15% is gedaald ten opzichte van het oorspronkelijke peiljaar. Mogelijk kom je zo alsnog in aanmerking voor een toevoeging.

Beoordeling voor een toevoeging per persoon

De beoordeling om in aanmerking te komen voor een toevoeging gaat per persoon. Het is dus goed mogelijk dat één van de twee wel recht heeft op een toevoeging en de ander niet.

De persoon die niet in aanmerking komt voor de toevoeging betaalt de helft van de rekening van de mediator/advocaat en de helft van de rechtbankkosten (€320 : 2 = €160). Rechtbankkosten worden ook wel griffiekosten genoemd.

De persoon die wel in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt een eigen bijdrage van €61 of €121 en €43,50 voor de griffiekosten.

Inschatting wel of geen toevoeging

Een bij de Raad voor Rechtsbijstand aangesloten mediator of advocaat kan tijdens het kennismakingsgesprek meestal een goede inschatting maken of je recht hebt op een toevoeging of niet. Een mediator of advocaat kan deze ook voor je aanvragen.

Laat je goed voorlichten over een toevoeging

Als je recht hebt op een toevoeging kun je alleen terecht bij een mediator of advocaat die is aangesloten bij de Raad van Rechtsbijstand. Als je recht denkt te hebben op een toevoeging is het zeer verstandig om de mediator of advocaat hier ook op uit te zoeken en dit bespreekbaar te maken tijdens het eerste gesprek.

Sowieso is elke mediator/advocaat verplicht je te wijzen op de mogelijkheden van een toevoeging, ook al is deze mediator/advocaat niet bevoegd om deze aan te vragen. Laat je dus goed voorlichten!

Op de website van de Raad van Rechtsbijstand vind je nog meer informatie!