Scheiding en ouderdomspensioen

Veel mensen bouwen ouderdomspensioen op ten tijde van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat zijn de consequenties voor het opgebouwde pensioen op het moment dat je gaat scheiden of uit elkaar gaat?

Er zit een verschil tussen de mensen die getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of ongehuwd samenwonen.

Pensioenverdeling bij beëindiging van het huwelijk en geregistreerd partnerschap

Als je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap pensioen hebt opgebouwd heb je recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen van je ex-partner. Je ex-partner heeft recht op de helft van jouw opgebouwde ouderdomspensioen. Dit geldt alleen voor de periode dat jullie gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Vanaf 1 mei 1995 is de wet WVPS (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding) in werking getreden. De bovengenoemde regels gelden alleen voor scheidingen/ beëindigingen van het geregistreerde partnerschap na deze datum.

DE WVPS valt onder het ‘regelend recht’. Dit betekent dat je mag afwijken van de regels. Als jij en je ex-partner andere afspraken willen maken over het verevenen van jullie pensioenen dan kan dat. Zorg dan dat de mediator of advocaat dit goed vastlegt in het echtscheidingsconvenant.

Pensioenverdeling bij beëindiging van ongehuwd samenwonen

Veel ongehuwd samenwoners hebben een samenlevingscontract opgesteld. Vaak zijn daarin ook afspraken opgenomen over de verdeling van het ouderdomspensioen. De afspraken over het pensioen die daarin opgenomen zijn moeten conform het samenlevingscontract worden uitgevoerd. Echter, mochten beide partijen hiervan willen afwijken, dan is dit mogelijk. Zorg dan dat de mediator of advocaat dit goed vastlegt in een convenant.

Als er in het samenlevingscontract niks afgesproken is over de verdeling van het ouderdomspensioen, dan zal er geen verevening plaatsvinden. Mochten jullie toch andere afspraken willen maken over het verdelen van jullie ouderdomspensioenen, dan is dit altijd mogelijk. Neem hiervoor altijd contact op met je pensioenfonds.

Informeren pensioenfonds bij scheiding en geregistreerd partnerschap

Neem altijd contact op met je pensioenfonds op het moment dat er andere afspraken zijn gemaakt over de uitbetaling van het pensioen. Geef dit in het geval van een scheiding of beëindiging van het geregistreerde partnerschap binnen 2 jaar door. Het pensioenfonds zal, wanneer er uitbetaald gaat worden, het bedrag direct op de rekening van de goede persoon storten. Vergeet je dit binnen 2 jaar door te geven aan je pensioenfonds dan zal het pensioenfonds het bedrag storten op de rekening van de persoon die er voor de scheiding recht op had. Deze persoon moet zijn/haar ex-partner dan zelf uitbetalen. Dit geeft in de praktijk nog wel eens problemen, met name als de onderlinge verhoudingen niet goed zijn, of één van de ex-partners in het buitenland woont.

Zelf aan je ex-partner uitbetalen

Op het moment dat je je pensioen zelf aan je ex-partner uitbetaalt mag je dit bedrag aftrekken bij de aangifte van je inkomstenbelasting. De ontvangende partij moet dit bedrag ook aangeven bij de aangifte. De ontvangende partij moet over het ontvangen bedrag nog belasting en premies afdragen.