Uitgangspunten Mediation

Binnen de mediation gelden een aantal belangrijke uitgangspunten.

De uitgangspunten zijn als volgt:
1. Vertrouwelijkheid
2. Vrijwilligheid en vrijblijvendheid
3. Neutraal en onpartijdigheid

Hieronder leg ik uit wat dit betekent.

Vertrouwelijkheid

Mediation is altijd vertrouwelijk. Ik ben gebonden aan volledige geheimhouding en zal dus met niemand inhoudelijk over de mediation praten. Jullie zijn ook gebonden aan geheimhouding, tenzij er in gezamenlijk overleg anders wordt afgesproken. Als er derden betrokken worden bij de mediation, zoals een advocaat of jurist, dan tekenen zij ook voor de geheimhouding. De eventuele gespreksverslagen, overeenkomsten en aantekeningen vallen ook onder de geheimhoudingsplicht.

Het kan zijn dat een partij zich (in een rechtszaak) wil beroepen op mededelingen en/of stukken die onder de geheimhoudingsplicht vallen van de door hen gevoerde mediation. In dat geval zal deze partij toestemming moeten vragen aan de andere partij, om deze te kunnen gebruiken. Informatie die verkregen wordt binnen de mediation kan dus niet ‘zomaar’ gebruikt worden, tenzij de informatie voor de aanvang van de mediation al bekend was.

Het voordeel hiervan is dat jullie met een gerust hart open kaart kunnen spelen en vrijuit kunnen praten, jullie standpunten kunnen formuleren en toelichten. De kans dat jullie de mediation succesvol zullen afronden, zal daardoor aanzienlijk verhogen.

Vrijwilligheid en vrijblijvendheid

Mediation is voor alle partijen vrijwillig. Dit betekent dat iedereen, op elk moment, het recht houdt om te stoppen met de mediation.

Op het moment dat jullie kiezen voor mediation is het niet meer vrijblijvend. Ik verwacht van alle partijen inzet om tot een oplossing te komen. Zonder inzet is het immers onmogelijk om het conflict op te lossen en is het zonde van jullie en mijn tijd.

Neutraal en onpartijdigheid

Ik ben neutraal en onpartijdig. Dat betekent dat ik geen belang heb bij welke uitkomst dan ook. Daarnaast zal ik geen partij trekken. Echter maak ik één uitzondering.

In het geval van een echtscheiding met minderjarige kinderen, zal ik het belang van jullie kind(eren) goed in de gaten houden. Bij het opstellen van het ouderschapsplan zal ik wellicht kritische vragen stellen, zodat jullie voor jullie kind(eren) alles goed regelen.

uitgangspunten mediation