Mediator versus advocaat

Wanneer kies je voor een mediator en wanneer kies je voor een advocaat? Wat zijn de voor- en nadelen van mediation in vergelijking met een advocaat? In deze blog vind je de antwoorden.

Er samen uitkomen bij mediation

Een mediator gaat met jullie samen in gesprek en op zoek naar oplossingen waar jullie allebei achter staan. Het doel van mediation is om er samen uit te komen. Een mediator is er voor jullie allebei en zal niet partijdig zijn. Bij een advocaat is dat anders. Een advocaat is er voor jou en zal partijdig zijn voor jou. Jouw belangen staan voorop en een advocaat zal zijn/haar best doen om te ‘krijgen’ wat jij wilt.

Onderlinge relatie

Met name bij een scheiding met (minderjarige) kinderen zou het fijn zijn als de onderlinge relatie tussen ouders oké is. Je hebt immers nog veel met elkaar te maken in de positie als ouder. Vooral voor de kinderen is dit het meest optimale. Bij mediation kan gewerkt worden aan de onderlinge communicatie en de relatie als ouders. Kies je voor een advocaat dan gaat het vaak hard tegen hard. Er worden dingen op papier gezet en gezegd in de rechtszaal die de onderlinge relatie als ouders niet ten goede komt. Na het traject is het veel lastiger om op een normale/goede manier met de andere ouder om te gaan. De kinderen zijn daar de dupe van.

Als de onderlinge relatie (als ouders) belangrijk is, ga dan naar een mediator en pas naar een advocaat als blijkt dat jullie er echt niet samen uitkomen.

Inspraak over de uitkomst bij mediation

Bij mediation is het de bedoeling dat jullie samen afspraken maken over alles wat er (bijvoorbeeld bij een scheiding) moet worden geregeld. Jij hebt dus inspraak en hebt invloed op de uitkomst. Je kunt onderhandelen over de punten waar jullie het niet over eens zijn. Bij de rechtbank beslist de rechter. Je moet het doen met deze uitkomst, ook als jullie het er allebei niet over eens zijn. Dit kan heel vervelend zijn!

Kosten voor mediator en advocaat

Het mediationtraject betaal je samen. Zonder toevoeging (een subsidie voor mediator en advocaat) betaal je gemiddeld rond de €75 per persoon per uur. Het traject via een advocaat betaal je zelf. Ieder betaalt de eigen advocaat. Een gemiddelde advocaat kost rond de €200 per uur. Een traject via de mediator is dus aanzienlijk goedkoper.

Tijdsduur mediation en advocaat

Een traject met een mediator duurt meestal een stuk korter dan een traject met de advocaat. Dit heeft grotendeels te maken met wachttijd bij de rechtbank. Deze kan in het familierecht oplopen tot een half jaar tot een jaar. Bij mediation heb je de duur van het traject samen met de andere partij zelf in de hand. De mediator volgt jullie tempo en als jullie een kort traject willen is dit vaak mogelijk.

Conclusie

Kies voor mediation als een goede onderlinge relatie (als ouders) belangrijk is en als je er samen uit wilt komen. Kies pas voor een advocaat als je er echt niet samen uitkomt. Wil je zelf inspraak hebben in de uitkomst? Kies dan voor mediation.

Mediation is doorgaans sneller dan het traject via een advocaat en kost veel minder geld.